magyar | english

Oktatási anyagok - Élettan II. Elmélet

Pécsi Képzési Központ

Kaposvári Képzési Központ

  • nappali
  • levelező

Szombathelyi Képzési Központ

  • nappali
  • levelező

Zalaegerszegi Képzési Központ

  • nappali

Zombori Képzési Központ

  • nappali
  • levelező

 

Előadás anyagok:

01. Gasztrointestinalis rendszer élettana

02. Gasztrointestinalis rendszer élettana II

03. Gasztrointestinalis rendszer élettana III

04. Kémiai szabályozás az endokrin rendszer I

05. Kémiai szabályozás az endokrin rendszer II

06. Kémiai szabályozás- az endokrin rendszer III.

07. Férfi nemi működés

08. Női nemi működés

09. Bevezetés az immunológiába, az immunrendszer felépítése, az immunvédekezésben résztvevő sejtek, MALT

10. Bevezetés az immunológiába, másodlagos védelmi vonal, veleszületett immunitás

11. Bevezetés az immunológiába, adaptív immunitás, túlérzékenységi reakciók

12. Immunbiológia, aktív és passzív immunizálás

13. Idegi szabályozás, érzőpályák

14. Érzékszervek működése

15. Szomatomotoros működés, ARC

16. Hőszabályozás

 

Kórélettan anyagok:

01. Gastrointestinalis Rendszer kórélettana

02. Lipidek transzportjának zavarai, Atherosclerosis pathomechanizmusa

03. Exocrin pancreas betegségei, Endocrin kórfolyamatok és krízisek, A diabetes mellitus kórélettana

04. A nemi működés kóros eltérései

05. AIDS, sepsis, sook

06. Túlérzékenységi reakciók és autoimmun kórfolyamatok

07. Lokális és szisztémás gyulladásos betegségek

08. Központi idegrendszer kórélettana látás, hallás, Parkinson kór, Sclerosis multiplex, Epilepszia

 

Szóveli tételsor

Alkalmazott élettan és kórélettan az egészségtudományban II. elmélet tételsor - 2021/2022. tanév, tavaszi szemeszter

 

Óraszám:

  • Nappali képzés: 55 óra
  • Levelező képzés: 30 óra

 

Tantervi hely: II. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

Előfeltétel: Élettan, kórélettan I. elmélet

Párhuzamos feltétel: Élettan, kórélettan II. gyakorlat

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Kollokvium, amely írásbeli vizsga formájában történik (tartalmazza 1/3 részben az Élettan, kórélettan I. tárgy anyagát és 2/3 részben az Élettan, kórélettan II. tárgy anyagát. Kollokviumra csak az bocsátható, aki teljesíti az aláírás megszerzésének feltételeit a szorgalmi időszakban.

 

Részvétel:

Az előadásokon a részvétel kötelező, ennek igazolása jelenléti íven aláírással, illetve Pécsen a nagyelőadóban online bejelentkezéssel történik (Neptun-kód), e-jelenlétin keresztül. On-line oktatás esetén pedig a Teamsből letöltött jelenléti ívvel. Aki az előadások több, mint 15%-áról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is), nem teljesíti az aláírás megszerzésének követelményét.

 

Aláírás feltétele:

A hiányzások száma nem lépi túl a megengedett mennyiséget (lásd Részvétel rész).

 

Aláírás feltétele:

A hiányzások száma nem lépi túl a megengedett mennyiséget (lásd Részvétel rész).

 

Tanulást segítő anyagok:

Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.

Élettan 2. ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb élettani folyamatokat tartalmazza.

 

Kötelező irodalom:

Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/adatok.html

 

Ajánlott irodalom:

 Oláh-Stromájer-Rácz-Radnai: Élettan-Kórélettan könyv, PTE ETK 

 

Fontos megjegyzések:

Hiányzások igazolása: A hallgatónak kötelessége az orvosi igazolást haladéktalanul szkennelve vagy befotózva elküldeni az oktató számára emailben, amint visszatér az oktatásba a betegsége után. A félév végén visszamenőlegesen nem fogadunk el igazolásokat!
Ha a hallgatónak a hiányzása előre látható (pl. sítábor, családi halaszthatatlan elfoglaltság, bírósági ügy, stb.), akkor kérjük, hogy ezt már előre is jelezze emailben az oktató felé, majd az igazolást is, ha lehetséges haladéktalanul küldje meg.

Reklamációs határidő: Előadás aláírás és gyakorlati jegy problémájukat a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailben az oktatónak. A későbbi reklamációkat sajnos már nem tudjuk fogadni.

Kreditelismertetés, átjelentkezés: Ha a hallgató más intézményből jelentkezett át és kreditelismertetési kérelme van folyamatban a Tanulmányi Osztályon, akkor a kurzust a kérelem elbírálása alatti időszakban látogatnia kell, mivel előre nem tudható, hogy hogyan zárul a kreditelismerés. Utólagosan az emiatti hiányzást nem tudjuk elfogadni!

Egyéb: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nagyon nagy hallgatói létszám miatt az oktatóknak tartaniuk kell magukat a kiadott határidőkhöz. Az oktatás és számonkérés egységesen zajlik minden Képzési Központban, ez azt jelenti, hogy pl. hiányzás esetén egy embernek nem tudunk megadni külön pótlási időpontot. A reklamációkat is csak a megadott határidőkig tudjuk fogadni, kérjük ezt is tartsák be!
Az oktatókat kereshetik a megadott fogadóóra időpontban (veszélyhelyzet esetén Teams üzenetben), vagy írásban email formájában. Kérjük, egyéb konzultációs időpont esetében emailben egyeztessenek az oktatókkal. Szintén a nagy hallgatói létszám miatt kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük van a kurzussal kapcsolatban, akkor először itt a kurzus oldalán tájékozódjanak. Ha itt nem kaptak választ a kérdésükre, akkor pedig az oktatójuknál legyenek szívesek érdeklődni. Az email-es érdeklődésnél mindig írják meg a teljes nevüket, neptun kódot, a kurzust, a képzést (nappali/levelező). Ha vidéki Képzési Központ hallgatója érdeklődik a pécsi oktatóknál, akkor kérjük a Képzési Központot is tüntessék fel a levélben.

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

Dr. Turcsán Judit, PhD, habil, egyetemi docens
Email: Judit.turcsan@etk.pte.hu
Tel: +36-72-513-670
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 239. iroda
Fogadó óra:

Grunda Péterné Far Gabriella, szakoktató
Email: gabriella.far@etk.pte.hu
Tel: +36-72-513-670 (38461 mellék)
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 236. iroda
Fogadó óra:

Illyés-Kovács Anita, szakoktató
Email: anita.kovacs@etk.pte.hu
Tel.: +36-72-513-670 (38461 mellék)
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 236. iroda
Fogadóóra: