magyar | english

Oktatási anyagok - Élettan II. Gyakorlat

 

Pécsi Képzési Központ

Kaposvári Képzési Központ

  • nappali
  • levelező

Szombathelyi Képzési Központ

  • nappali
  • levelező

Zalaegerszegi Képzési Központ

  • nappali

Zombori Képzési Központ

  • nappali
  • levelező

 

Ábrajegyzék

01. Gastrointestinalis rendszer

02. Gastrointestinalis rendszer II.

03. Gastrointestinalis rendszer III.

04. Kémiai szabályozás I.

05. Kémiai szabályozás II.

06. Férfi és női nemi működés

07. Immunbiológia I.

08. Immunbiológia II.

09. Idegrendszer I.

10. Idegrendszer II.

 

Gyakorlati jegyzőkönyv

 

Óraszám:

Nappali képzés: 20 óra

Levelező képzés: 10 óra

 

Tantervi hely: II. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

Előfeltétel: Élettan, kórélettan I. gyakorlat

Párhuzamos feltétel: Élettan, kórélettan II. elmélet 

 

Részvétel:

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Orvosi igazolással max. 30% hiányzás igazolható, aki a gyakorlatok több, mint 15%-ról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is) nem teljesítette a tantárgyi követelményeket.
3 napon belül be kell mutatni, amint a hallgató ismét részt vesz az oktatásban.

 

Gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

A gyakorlatokon rendszeresen jegyzőkönyvet vezetnek a hallgatók, melyet az oktató folyamatosan ellenőriz és adminisztrál. Ha a hallgató nem vezeti a jegyzőkönyvét megfelelően és rendszeresen, akkor a gyakorlati jegy elégtelen.

Random kiválasztott hallgatók minden héten, a gyakorlatok elején órai számonkérésen vesznek részt. A számonkérés során minden kiválasztott hallgatónak 5 kérdést tesz fel a gyakorlati oktató szóban és olyan érdemjegyet kap a hallgató a feleletére, ahány jó választ adott. Egy hallgató a félév során minimum kétszer sorra kerül. A feleletekre kapott jegyek beleszámítanak az összesített átlagba. Minden sikertelen számonkérést két alkalommal, random időpontban javíthat.

Minden hallgató a félév elején kiosztott témából előre megbeszélt időpontban kiselőadást tart a gyakorlaton. A kiselőadás tartalmi és formai követelményeiről valamint az értékelési szempontsorról a gyakorlati oktató ad tájékoztatást az első gyakorlati óra alkalmával. A kiselőadásra kapott jegy beleszámít az összesített átlagba. Elégtelen teljesítményt a hallgató két alkalommal javíthat egyeztetett időpontban.

Minden gyakorlatra a félév elején kihirdetett időpontra ki kell dolgozni a szóbeli tételeket, majd a kidolgozott és megtanult tételekből minden gyakorlaton online írásbeli számonkérés várható. A számonkérésre kapott jegyek beleszámítanak az összesített átlagba.

A gyakorlati jegy megszerzésének együttes feltétele tehát:

a gyakorlatok teljes körű letöltése – aláírás feltétele

a jegyzőkönyv rendszeres és pontos vezetése – aláírás feltétele

a gyakorlati kiselőadás teljesítése – beleszámít az összesített átlagba

a gyakorlati számonkérés teljesítése – beleszámít az összesített átlagba

a tételekből számonkérés teljesítése – beleszámít az összesített átlagba

 

Tanulást segítő anyagok:

Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.

Élettan, kórélettan 2. ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb élettani folyamatokat tartalmazza.

Letölthető gyakorlati jegyzet, mely a gyakorlat tartalmi összefoglalóit, kitöltendő ábraanyagokat és ellenőrző kérdéseket tartalmazza.

 

Kötelező irodalom:

Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/adatok.html

Ajánlott irodalom:

 Oláh-Stromájer-Rácz-Radnai: Élettan-Kórélettan könyv, PTE ETK

 

Fontos megjegyzések:

Hiányzások igazolása: A hallgatónak kötelessége az orvosi igazolást haladéktalanul szkennelve vagy befotózva elküldeni az oktató számára e-mailben, amint visszatér az oktatásba a betegsége után. A félév végén visszamenőlegesen nem fogadunk el igazolásokat!
Ha a hallgatónak a hiányzása előre látható (pl. sítábor, családi halaszthatatlan elfoglaltság, bírósági ügy, stb.), akkor kérjük, hogy ezt már előre is jelezze e-mailben az oktató felé, majd az igazolást is, ha lehetséges haladéktalanul küldje meg.

Reklamációs határidő: Előadás aláírás és gyakorlati jegy problémájukat  a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék e-mailben az oktatónak. A későbbi reklamációkat sajnos már nem tudjuk fogadni.

Kreditelismertetés, átjelentkezés: Ha a hallgató más intézményből jelentkezett át és kreditelismertetési kérelme van folyamatban a Tanulmányi Osztályon, akkor a kurzust a kérelem elbírálása alatti időszakban látogatnia kell, mivel előre nem tudható, hogy hogyan zárul a kreditelismerés. Utólagosan az emiatti hiányzást nem tudjuk elfogadni!

Egyéb: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nagyon nagy hallgatói létszám miatt az oktatóknak tartaniuk kell magukat a kiadott határidőkhöz. Az oktatás és számonkérés egységesen zajlik minden Képzési Központban, ez azt jelenti, hogy pl. hiányzás esetén egy embernek nem tudunk megadni külön pótlási időpontot. A reklamációkat is csak a megadott határidőkig tudjuk fogadni, kérjük ezt is tartsák be! Az oktatókat kereshetik a megadott fogadóóra időpontban (veszélyhelyzet esetén Teams üzenetben a fogadóóra alatt), vagy írásban e-mail formájában. Kérjük, egyéb konzultációs időpont esetében e-mail-ben egyeztessenek az oktatókkal.
Szintén a nagy hallgatói létszám miatt kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük van a kurzussal kapcsolatban, akkor először itt a kurzus oldalán tájékozódjanak. Ha itt nem kaptak választ a kérdésükre, akkor pedig az oktatójuknál legyenek szívesek érdeklődni. Az email-es érdeklődésnél mindig írják meg a teljes nevüket, neptun kódot, a kurzust, a képzést (nappali/levelező). Ha vidéki képzési központ hallgatója érdeklődik a pécsi oktatóknál, akkor kérjük a Képzési Központot is tüntessék fel a levélben.

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

Pécs

Grunda Péterné Far Gabriella, szakoktató
Email: gabriella.far@etk.pte.hu
Tel: +36-72-513-670 (38461 mellék)
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 236.
Fogadó óra:

Illyés-Kovács Anita, szakoktató
Email: anita.kovacs@etk.pte.hu
Tel.: +36-72-513-670 (38461)
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 236.
Fogadóóra:

 

Szombathely

Dr. Sánta Emese, adjunktus

Email: emese.pek@etk.pte.hu

Tel.: +36-94-311

Iroda: PTE, ETK, Szombathelyi Képzési Központ

Fogadóóra:

 

Kaposvár

Dr. Makkos-Weisz Attila, adjunktus
Email: attila.weisz@etk.pte.hu
Tel: +36-72-513-670
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 233. iroda
Fogadóóra:

 

Zalaegerszeg

Szép Hedvig, szakoktató

Email: hedvig.szep@etk.pte.hu

Tel.: +36-92-323-020

Iroda: PTE, ETK, Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet, Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.

Fogadóóra:

Fogadóóra: