magyar | english

Táplálkozástudományi és Dietetikai szemle

Impresszum:

Tiszteletbeli főszerkesztő / 
Honorary Editor-in-Chief:

Prof.dr. Figler Mária

Felelős szerkesztő / Managing Editor: 
Prof dr. Ács Pongrác

Szerkesztő / Editor : 
Dr. habil. Verzár Zsófia

Olvasószerkesztő / Proof-Reader Editor:  
Prof. dr. Kovács L. Gábor

Szerkesztőbizottság / Editorial Board : 
Prof. Dr. Betlehem József 
Prof. Dr. Boncz Imre 
Dr. habil Lampek Kinga

Tudományos Tanácsadó Testület tagjai / Scientific Advisory Board: 
Elnöke/President:  Prof. Dr. Mózsik Gyula
Prof. Dr. Wittmann István 
Dr. habil  Czimmer József 
Dr. habil Fábián Zsolt 
Gubicskóné Dr. Kisbenedek  Andrea PhD
Ungárné Dr. Polyák Éva PhD 
Dr. Szabó Éva PhD 
Veresné Dr. Bálint Márta PhD 
Kubányi Jolán 
Szűcs Zsuzsanna
Dr. Bíró Lajos PhD 
Dr. habil Máté Orsolya
Dr. Prémusz Viktória  PhD

Lektor: 
Szabó Zoltán 


Szerkesztőség címe / 
Editorial correspondance:

PTE ETK 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Tel. / Fax.: (72) 513-671
E-mail: tdszemle@etk.pte.hu

Kéziratok beküldése / 
Acceptance of manuscripts:

E-mail: tdszemle@etk.pte.hu

Felelős kiadó / Responsible for publishing: 
Prof. Dr. Ács Pongrác
egyetemi tanár, dékán

Terjesztésért felel / Distribution:
PTE Egészségtudományi Kar

Kiadó: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

Kiadó székhelye: 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.

Kiadásért felelős személy: Prof. dr. ÁCS Pongrác egyetemi tanár, dékán

Megjelenik / Subscription order:
Félévente elektronikus úton

ISSN szám: ISSN 2732-3595

Online elérhetőség / Online publishing:
http://www.etk.pte.hu

Tördelés és borítóterv / Layout and Cover:
Varga Gábor

A lapban megjelent cikkek, fotók újraközléséhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. A hírdetések tartalmáért a hírdető vállalja a felelősséget. A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet a szerzők által megfogalmazott gondolatokkal. 
All copyright reserved. Reproduction of all written or photographic information published in the journal prior written consent of the publisher.

 

AKTUÁLIS SZÁM

 

Megjelent számok:

Táplálkozástudományi és Dietetikai szemle 1. évfolyam, 1. szám

Táplálkozástudományi és Dietetikai szemle 1. évfolyam, 2. szám

Táplálkozástudományi és Dietetikai szemle 2. évfolyam, 1. szám

Táplálkozástudományi és Dietetikai szemle 2. évfolyam, 2. szám

Táplálkozástudományi és Dietetikai szemle 3. évfolyam, 1. szám