magyar | english

Egészség Akadémia folyóirat 2012. 3. évfolyam 1. szám . 2012 Volume 3, Issue 1

Szerkesztőség - Editorial Office


Tartalomjegyzék - Table Of Content


In Memoriam
Prof. Dr. Kriszbacher Ildikó (1964-2012)
Prof. Dr. Bódis József


Eredeti közlemények

A Sürgősségi Akadémia Modell helye az egészségügyi ellátás fejlesztésében
The place of the Model Emergency Academy in the improvement of health promotion
Betlehem József, Radnai Balázs


A fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének etikai és jogi kérdései: az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására irányuló törekvésekről és azok akadályairól
Ethical and legal issues on the equal opportunities of disabled people: endeavors and barriers of ensuring the equal access
Gradwohl Csilla, Bódis József


Az MTHFR-génpolimorfizmusok szerepe a folsav élettani hatásainak alakulásában a várandósság alatt
The association between MTHFR polymorphisms and folate metabolism during pregnacy
Marosi Krisztina, Ágota Annamária, Joó József Gábor, Szentpéteri Imre, Langmár Zoltán, Kriszbacher Ildikó, Bódis József, Nagy Zsolt B.


Humán plazma differenciál pásztázó kalorimetriás vizsgálata melanoma malignumos betegekben
Analysis of human plasma with differential scanning calorimetry in melanoma patients
Fekecs T, Moezzi M, Zapf I, Ferencz A.


A folyamatos cukormonitorozás, az oxidatív stressz és az endotéldiszfunkció klinikai és experimentális vizsgálata
Clinical and experimental investigation of continuous glucose monitoring, oxidative stress and endothelial dysfunction
Tamaskó Mónika


Szívelégtelen betegek életminőségét mérő validált kérdőívek összehasonlító vizsgálata
Comparative examination of validated questionners evaluating the quality of life in heart failure patients..
Melczer Csaba, Melczer László, Szabados Sándor, Ács Pongrác


Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) elleni védekezés, a védőoltás bevezetése Magyarországon.
The introduction of free of charge and voluntary vaccination againts Pneumococcus in Hungary
Molnár Kornélia, Molnár Zsuzsanna


Programajánló


Szerzői útmutató


Instructions For Authors