magyar | english

Egészség Akadémia folyóirat 2014. 5. évfolyam 3. szám . 2014 Volume 5, Issue 3

Szerkesztőség - Editorial Office


Tartalomjegyzék - Table Of Content


Eredeti közlemények:

Késői gyermekvállalás
Having children at late ages
Harjánné Brantmüller Éva, Töreky Dóra,Gelencsér Erzsébet, Petőné Csima Melinda


Onkológiai Sürgősségi Esetek - Mentődolgozók éssürgősségi osztályon dolgozók tudásszintjének felméréseegyes onkológiai sürgősségi helyzetek tükrében
Cancer emergency cases - Rescue workers and ED staff knowledge level survey of certain cancer emergency situations in the light
Csonka Henrietta, Bánfai Bálint, Radnai Balázs


Egészségügyi dolgozók gerinciskola programja
Spine training program for healthcare providers
Kovács-Babócsay Bianka, Kovács Bálint, Járomi Melinda


Cselgáncsozók gerincvizsgálata fizioterápiásmódszerekkel
Spine examination of judoists with physiotherapy methods
Molnár Eszter, Ács Pongrác, Járomi Melinda


A parathormon és a D vitamin szintek együttesértékelése a klinikai gyakorlatban az alkalmazottlaboratóriumi módszerektől függően
Methodological considerations for the assessments of parathormone and vitamin D levels in clinical practice
Kovács László, Lőcsei Zoltán, Balogh Dóra, Kovács Klaudia, Szijártó Adrienn, Kálmán Bernadette, Salamon Antal, Toldy Erzsébet


Állatasszisztált foglalkozások egészségvédő hatásademensek körében
Evaluation of health protecting effect of animal assisted trainings in caseof patients with dementia
Köveskáliné Kucsebár Helén, Deutsch Krisztina


Újraélesztési és elsősegélynyújtási ismeretek szintjeeurópai diákok körében
European students’ level of knowledge on reanimation and first aid
Pandur Attila András, Marton József


Szerzői útmutató


Instructions For Authors