magyar | english

Sport- és Egészségtudományi füzetek

A Sport- és Egészségtudományi Füzetek című kiadványunkat negyedévente tervezzük megjelentetni. Az első füzetet – mint fentebb említettük- a XIV. Sporttudományi Kongresszus idejére időzítettük, ezért témánk is a sporttudományhoz kötődik. Egy közös bevezetővel, illetve témaindoklással induló három tanulmányt mutatunk be, amelyek a mindennapos testneveléssel kapcsolatos kutatások eredményeit tartalmazzák. Végül, mint látni fogják, összegzés helyett olyan javaslatokat fogalmazunk meg, amelyek a mindennapos testnevelés sikeres megvalósításának néhány alapvető feltételére vonatkoznak/vonatkozhatnak. 

A további kiadványok tartalmából a füzet címének megfelelően a sporttudomány mellett az egészségtudomány is kiveszi a részét. Erre biztosítékként hivatkozunk az Egészségtudományi Kar 6 intézetére, ill. az Egészségtudományi Doktori Iskola 8 programjára. Oktatók, kutatók, Ph.D. hallgatók és a képzések hallgatói számára is nyitott a lehetőség, hogy munkájukkal hozzájáruljanak a PTE Egészségtudományi Kar legújabb kiadványa tudományos színvonalának biztosításához.

 

ISSN 2560-0680 (Nyomtatott)
ISSN 2560-1210 (Online)

 

2017. 1. évfolyam. 1.szám 10.15170/SEF.2017.01.01

2017. 1. évfolyam. 2.szám 10.15170/SEF.2017.01.02

2018. 2. évfolyam. 1.szám 10.15170/SEF.2018.02.01

2018. 2. évfolyam. 2.szám 10.15170/SEF.2018.02.02

2018. 2. évfolyam. 3.szám 10.15170/SEF.2018.02.03

2018. 2. évfolyam 4.szám 10.15170/SEF.2018.02.04

2019. 3. évfolyam 1.szám 10.15170/SEF.2019.03.01

2019. 3. évfolyam 2.szám 10.15170/SEF.2019.03.02

2019. 3. évfolyam 3.szám 10.15170/SEF.2019.03.03

2019. 3. évfolyam 4.szám 10.15170/SEF.2019.03.04

2020. 4. évfolyam 1.szám 10.15170/SEF.2020.04.01

2020. 4. évfolyam 2.szám 10.15170/SEF.2020.04.02

2020. 4. évfolyam 3.szám 10.15170/SEF.2020.04.03

2020. 4. évfolyam 4.szám 10.15170/SEF.2020.04.04

2021. 5. évfolyam 1.szám 10.15170/SEF.2021.05.01

2021. 5. évfolyam 2.szám 10.15170/SEF.2021.05.02

2021. 5. évfolyam 3.szám 10.15170/SEF.2021.05.03

2021. 5. évfolyam 4.szám 10.15170/SEF.2021.05.04

2022. 6. évfolyam 1. szám 10.15170/SEF.2022.06.01

2022. 6. évfolyam 2. szám 10.15170/SEF.2022.06.02

2022. 6. évfolyam 3. szám 10.15170/SEF.2022.06.03

2022. 6. évfolyam 4. szám 10.15170/SEF.2022.06.04

2023. 7. évfolyam 1. szám 10.15170/SEF.2023.07.01

2023. 7. évfolyam 2. szám 10.15170/SEF.2023.07.02

2023. 7. évfolyam 3. szám 10.15170/SEF.2023.07.03

 

Sport- és Egészségtudományi Füzetek 2020.1. megjelenés - Köszönet

 

Felelős kiadó:

Prof. dr. Ács Pongrác
a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar dékánja

 

Felelős szerkesztő:

Dr. Rétsági Erzsébet c. egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

 

Szerkesztőbizottság:

Prof. Dr. József Betlehem

Prof. Dr. Mária Figler

Prof. Dr. habil. Pongrác Ács

Dr. Stocker Miklós

Dr. habil. Kinga Lampek

Dr. habil. Kata Morvay-Sey

Dr. habil. Henriette Pusztafalvi Dr. Tigyiné

Dr. Krisztina Deutsch

Dr. Gábor Elbert

Prof. Dr. Josef Bergier ✝

Prof. Dr. Éva Bába Prof. Dr. Bácsné

Dr. habil. Dávid Paár

Dr. habil. Ferenc Győri

 

Fordítói lektor:

Klára Simon

 

Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara, Pécs

 

Közlési feltételek

Instructions for authors

Veröffentlichungsvorschriften